۱۴۰۱ يکشنبه ۱۰ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۶ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ شنبه ۲ مهر   

 

کرمان، چهار راه طهماسب آباد ، ابتدای خیابان ابن سینا ،  مرکز نوروفارماکولوژی ، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم

کد پستی :7616913555

تلفن : 32263787-0341 داخلی 162

دورنگار:32264097-034

Email:kerman.endocrinology@gmail.com