۱۴۰۱ يکشنبه ۱۰ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۲ تير  

رديف

عنوان طرح

شماره طرح

نام مجري

1

بررسي اثرات شيلاجيت بر فعاليت سلولي وتشکيل کلني دررده هاي سلولي (MCF7) و(MDA-MB-468)سرطان پستان

GH7/95

خانم آرزو صابری  

2

بررسی مکانیسم های احتمالی ضد آپپتوزی اسانس مرزه خوزستانی در مغز رت ها بعد از آسیب مغزی منتشر.

GH8/95

خانم الهام عباسلو

3

بررسي تاثيرتجويز همزمان مهار کننده هاي ليپاز و آلفاگلوکوزيداز در کنترلوزن در افراد چاق

GH9/95

خانم دکتر مژگان سنجری

4

فرمولاسيون ژل و بررسي ميزان اثربخشي ژل عصاره وعصاره آبي ميوه گياه هندوانه ابوجهل در بيماران ديابتي نوع 2 مراجعه کننده به کلينيک ديابت کرمان

GH12/95

خانم دکتر مژگان سنجری

5

بررسی ارتباط سندرم متابولیک و پارامترهای  هماتولوژیک در کرمان

GH13/95

آقاي دکترمحمدحسین گذشتی

6

تعیین اثر توام تمرین تناوبی شدید و دوزهای مختلف عصاره جینکو بیلوبا بر سطوح BDNF و NT-4 هیپوکامپ موش های صحرایی نر

GH14/95

خانم دکتر زهرا سلطانی

7

شيوع ديس ليپيدی در شهر کرمان و مقايسه غربالگری اختلال ليپيد بر اساس راهنمای انجمن ملی ليپيد آمريکا و USPSTF در جامعه شهری

GH15/95

آقاي دکتر غلامرضا یوسف زاده

8

پیش بینی کننده های آنتروپومتریک و متابولیک افسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به سندرم متابولیک بر اساس تعریف IDF

 

GH16/95

آقاي دکتر غلامرضا یوسف زاده

9

تهيه و شناسايي فيلم هاي خوراکي و زيست تخريب پذير بر پايه نانوکامپوزيت نشاسته و خاک رس بنتونيت با اتصالات عرضي سيتريک اسيد و غني سازي اين فيلم ها با ويتامين ب2

GH17/95

خانم دکتر فریده دوستان