۱۴۰۱ يکشنبه ۱۰ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۱ فروردين  

  نام و نام خانوادگی           

تحصیلات

رشته تحصیلی

ارتباط 

 

دکتر مژگان سنجری

فوق تخصص غدد 

    غدد داخلی

  mjnsanjari@gmail.com  

دکتر غلامرضا اسدی کرم

دکتری بیوشیمی

 

asadi_ka@yahoo.com

دکتر محمد خاکساری

دکتری فیزیولوژی 

 

khaksar38@yahoo.co.uk

دکتر محمد حسین گذشتی

فوق تخصص غدد

 

drgozashti@yahoo.com

  

دکتر غلامرضا یوسف زاده

فوق تخصص غدد

 

dryousefzadeh@!@yahoo.com