۱۴۰۱ يکشنبه ۱۰ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۲ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد   

در اين آزمايشگاه تست های آزمايشگاهی بخصوص آزمايشهايی که بطور معمول در آزمايشگاههای بالينی شهر قابل انجام نبوده و در سطح تحقيقاتی می باشند توسط پژوهشگران مرکز قابل انجام می باشد. هم اکنون اين آزمايشگاه مجهز به دستگاه CELL COUNTER HEMATOLOGY- HumaCount 5L - میباشد که قابلیت های زیر را داراست:    

شمارش RBC,PLT,WBC با استفاده از امپدانس،اندازه گیری HGB با استفاده از اسپکتوفتومتری،اندازه گیری 5 پارامتر از WBC با استفاده از لیزر و پردازش پراکندگی نور،استفاده از تکنولوژی تمرکز هیدروداینامیک جهت هدایت دقیق سلول ها و عبور به صورت مجزا مقابل لیزر با استفاده از محلولDiluent  .مجهز به نرم افزار کنترل کیفی داخلی(Internal QC) .قابلیت بارگذاری تیوب ها با حالت باز و بستهنمونه برداری با تکنولوژی SV با 3 لوپ مجزا،توانایی تشخیص و نمایش فلگ های خاص مانندIG-LB ،استفاده از سیستم خطایاب قدرتمند Self Test ،قابلیت تعریف چند کاربر با دسترس های مختلف،استفاده از 3 محلول جهت تمام اندازه گیری ها،پردازش هر تست CBC+DIFF در 60 ثانیه،قابلیت اتصال به کامپیوتر و پرینتر خارجی در شرایط اضطراری،توانایی تشخیص و نمایش فلگ های مورفولوژی-نرمال رنج های آزمایشگاهی،قابلیت استفاده از AUTO LOADER با قابلیت میکس نمونه و بارگذاری 100 نمونهانجام 60 تست در ساعت،کاربری آسان با صفحه نمایش لمسی،شمارش RBC,PLT,WBC با استفاده از امپدانس،اندازه گیری HGB با استفاده از اسپکتوفتومتری،استفاده از تکنولوژی تمرکز هیدروداینامیک جهت هدایت دقیق سلول ها و عبور به صورت مجزا مقابل لیزر با استفاده از محلول Diluent،مجهز به نرم افزار کنترل کیفی داخلی ،(Internal QC)،قابلیت بارگذاری تیوب ها با حالت باز و بسته،نمونه برداری با تکنولوژی SV با 3 لوپ مجزا،توانایی تشخیص و نمایش فلگ های خاص مانندIG-LB  ،استفاده از سیستم خطایاب قدرتمندSelf Test ،قابلیت تعریف چند کاربر با دسترس های مختلف،استفاده از 3 محلول جهت تمام اندازه گیری ها،پردازش هر تست CBC+DIFF در 60 ثانیه،قابلیت اتصال به کامپیوتر و پرینتر خارجی در شرایط اضطراری،توانایی تشخیص و نمایش فلگ های مورفولوژی-نرمال رنج های آزمایشگاهی،قابلیت استفاده از AUTO LOADER با قابلیت میکس نمونه و بارگذاری 100 نمونه.

همچنین  بسیاری آزمایشات بیوشیمی به وسیله

دستگاه vitalab selectra E chemistry analazer   با روش spectrophotometric اندازه گیری می‌شود.

علاوه بر این ، دستگاههای مشترک با مرکز تحقیقات فیزیولوژی کرمان که به صورت فعال مورد استفاده قرار میگیند شامل: ميکروسکوپ فلورسنت،سونيکاتور جهت هموژنيزه کردن نمونه های بافتی آزمايشگاهی و دستگاههای معمولی آزمايشگاهی می باشد. در اين آزمايشگاه هم اکنون آزمايش های زير قابل انجام است: اندازه گيری غلظت آنتی بادی و آنتی ژنها در سرم و مايعات مختلف ، اندازه گيری مقادير هورمونهای مختلف در سرم خون انسان و حيوانات ، اندازه گيری سيتوکين ها ، اسکرينينگ تست HIV ، اندازه گيری IgE و ساير ايمونوگلوبولين ها، اندازه گيری آنتی بادی عليه H.pylpri ، اندازه گيری آنتی بادی ها در بيماری سيلياک، بررسی طرح پروتئين های سرم خون ( در بيماری های سيروز، سندرم نفروتيک، گاماپتی ها و ...) بررسی طرح هموگلوبين های مختلف در خون (برای تشخيص تالاسمی ها، هموگلوبينوپاتی ها و آنمی های ديگر) تشخيص هموگلوبين های fast  و ناپايدار در سرم خون . بررسی طرح ليپوپروتئين های سرم ، اندازه گيری آنتی نوکلوئر آنتی بادی (ANA) با روش فلورسنت و هموگلوبين HbA2 ( تشخيص تالاسمی مينور) و اندازه گيری هموگلوبين HbA1c (در ديابت ) می باشد. مسئول اين آزمايشگاه خانمها زينب کردستانی ، زهره صافی و الهام عباسلو می باشند.