۱۴۰۰ چهارشنبه ۶ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۱ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۱ فروردين   

 

 

آدرس (Affiliation ) ما در مقالات فارسی:

 

مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم ، پژوهشکده علوم فیزیولوژی بالینی و پایه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان، ایران

 

 

آدرس (Affiliation ) ما در مقالات انگلیسی:

              Endocrinology and Metabolism Research Center, Institute of Basic and Clinical Physiology Sciences, Kerman University of Medical Sciences Kerman, Iran.